Notariusz Sylwia Hajniak jako osoba zaufania publicznego, po mianowaniu przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia funkcji notariusza, czuwa aby czynności notarialne zabezpieczały interesy klientów kancelarii oraz osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne. Pełnioną funkcją i posiadaną wiedzą notariusz Sylwia Hajniak gwarantuje poprawność wykonywania czynności oraz ich zgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa. Notariusz ma obowiązek odmówić dokonania czynności notarialnej sprzecznej z przepisami prawa.

Notariusz Sylwia Hajniak prowadzi Kancelarię Notarialną w ścisłym centrum Piotrkowa Trybunalskiego, dzięki czemu dojazd do Kancelarii jest prosty. Notariusz odczytuje klientom tekst aktu notarialnego oraz dokonuje poświadczeń dokumentów i poświadczenia dziedziczenia, przy czym w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej poza siedzibą Kancelarii, musi być to jednak uwarunkowane szczególnymi okolicznościami bądź wymagać tego charakter czynności. Istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej w dni powszednie poza wskazanymi godzinami urzędowania jak również w dni wolne od pracy, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu jak i wszelkich okoliczności mającej mieć miejsce czynności z notariuszem.

Poprzez kontakt telefoniczny z Kancelarią można uzyskać informację o wymaganych dokumentach, potrzebnych do sporządzenia aktu notarialnego, ustalić termin spotkania w celu złożenia dokumentów i podpisania aktu notarialnego, poznać koszty – wysokość opłat notarialnych, sądowych i należnych podatków.

„Jako notariusz powierzone mi obowiązki wypełniam zgodnie z prawem i sumieniem, dochowując tajemnicy państwowej i zawodowej, w postępowaniu swym kieruję się zasadami godności, honoru i uczciwości.”                                                                                            notariusz Sylwia Hajniak