Czasem w życiu wielu z nas przychodzi taki moment, w którym trzeba skorzystać z usług notariusza. Zazwyczaj z jego pomocy korzystamy wówczas, gdy chcemy sporządzić akt notarialny. Złożenie podpisu i pieczęci notariusza na dokumentach jest bardzo ważne, ponieważ bez nich nie mają one mocy prawnej. Jednak czym jeszcze zajmuje się notariusz w Piotrkowie Trybunalskim?

Usługi oferowane przez notariusza w Piotrkowie Trybunalskim

Notariusz to osoba, bez której niemożliwe byłoby sporządzenie dokumentów, aby nabrały mocy prawnej. To dzięki podpisowi i pieczęci notariusza nasze dokumenty są uznawane w urzędach i sądach. U notariusza w Piotrkowie Trybunalskim możemy skorzystać z wielu usług. Jak dowiedzieliśmy się od specjalisty z tej branży Sylwia Hajniak Kancelaria notarialna, fachowi notariusze oferują przede wszystkim:

 • sporządzanie aktów notarialnych,
 • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia,
 • doręczanie oświadczeń,
 • spisywanie protokołów,
 • przyjmowanie na przechowywanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,
 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów.

Ponadto do zadań notariusza należy sporządzanie poświadczeń takich jak np. własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z oryginalnym dokumentem, daty okazania dokumentu, a także pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

Sporządzanie aktów notarialnych

Najczęstszym zajęciem notariuszy jest sporządzanie aktów notarialnych. Dokument ten bardzo często jest wymagany w czynnościach prawnych. Jednakże niektórzy chcą sporządzić taki dokument dla własnego bezpieczeństwa. Akt notarialny jest niezbędny w przypadku, gdy:

 • sprzedajemy lub kupujemy mieszkanie, dom, działkę,
 • podarowujemy nieruchomość,
 • wyłączamy małżeńską wspólność majątkową oraz ją przywracamy
 • spisujemy testament,
 • odwołujemy wcześniej sporządzony testament,
 • dokonujemy działu spadku oraz zniesienia współwłasności
 • sporządzamy pełnomocnictwa
 • przyjmujemy oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
 • sporządzamy Akty Poświadczenia Dziedziczenia ( APD zastępuje postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku)

W zależności od tego jaki jest nasz cel, do sporządzenia aktu prawnego będą potrzebne inne dokumenty. W przypadku sprzedaży domu lub mieszkania koniecznie do notariusza musimy zabrać ze sobą dokumenty potwierdzające naszą tożsamość oraz akt własności domu lub mieszkania. Jeśli zamierzamy spisać intercyzę, musimy mieć przy sobie dokument potwierdzający naszą tożsamość i odpis aktu małżeństwa. W przypadku braku któregoś z dokumentów lub niestawienia się wszystkich współwłaścicieli w kancelarii notarialnej, notariusz odmówi dokonania sporządzenia aktu notarialnego.

Oczywiście za wykonywanie swojej pracy notariusz pobiera wynagrodzenie, które musi być zgodne z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości. Poza taksą notarialną, pobierane są dodatkowe podatki i opłaty, na które składają się:

 • podatek od czynności cywilnoprawnych,
 • podatek od spadków i darowizn,
 • opłata sądowa.

Wspomniane opłaty i podatki pobierane są w imieniu państwa polskiego i przekazywane są na konta odpowiednich instytucji bankowych.