Notariusz to osoba, która skończyła studia prawnicze i wyspecjalizowała się w sporządzaniu aktów notarialnych. Z pomocy notariusza w Piotrkowie Trybunalskim zwykle korzystamy w określonych sytuacjach. Sprawy, którymi zajmuje się ta osoba, obejmują aspekty prawne. Do notariusza udamy się między innymi w celu spisania testamentu, czy intercyzy. Poza tym jego pomoc może być przydatna w celu podpisania umowy sprzedaży nieruchomości oraz w sprawach spadkowych. Czym dokładnie zajmuje się notariusz w Piotrkowie Trybunalskim?

Umowa kupna i sprzedaży nieruchomości

Chcąc kupić lub sprzedać dom, działkę, mieszkanie lub inną nieruchomość konieczne jest podpisanie umowy w formie aktu notarialnego. Tę czynność możemy zrobić jedynie u notariusza. Podpisanie umowy kupna nieruchomości u notariusza jest ostatnim elementem transakcji. W świetle obowiązującego prawa w naszym kraju osobą odpowiedzialną za sporządzenie takiej umowy w formie aktu notarialnego jest notariusz. Poza tą umową w kancelarii notarialnej możemy podpisać umowę warunkową. Najczęściej sporządzana jest ona w przypadku, gdy np. nieruchomość znajduje się w strefie rewitalizacji. Zarówno umowę sprzedaży nieruchomości, jak i umowę warunkową sporządzi Sylwia Hajniak Notariusz.

Przed sporządzeniem i podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości, mamy możliwość podpisania umowy przedwstępnej. Jej podpisanie również ma miejsce w kancelarii notarialnej. Umowa przedwstępna gwarantuje realizacje jej postanowień, a w przypadku niewywiązania się którejś strony z warunków zawartych w umowie, sprzedający lub kupujący może dochodzić swoich praw przed sądem.

Spisywanie intercyzy

Inny dokument, który sporządzany jest przez notariusza to intercyza. Ten akt notarialny to nic innego niż małżeńska umowa majątkowa. Jej podpisanie oznacza wprowadzenie rozdzielności majątkowej. Od momentu obowiązywania tego aktu notarialnego małżonkowie dysponują osobnymi majątkami i nie ma wspólności majątkowej.

Intercyza może zostać spisana u notariusza zarówno przez osoby będące po ślubie, jak i przed ślubem. Najczęściej akt ten podpisywany jest przed zawarciem związku małżeńskiego. Przyczyną podpisania go po ślubie mogą być np. problemy finansowe jednego z małżonków. Intercyza może mieć rozmaite formy – wyłączającą, rozszerzającą, przywracającą i ograniczającą wspólność majątkową. Przyjęcie którejś z form uzależnione jest od sytuacji małżeńskiej oraz od oczekiwań osób podpisujących intercyzę. Aby intercyza była ważna w świetle prawa, podczas spisywania jej konieczna jest obecność notariusza, który potwierdzi akt notarialny.

Sprawy spadkowe prowadzone przez notariusza w Piotrkowie Trybunalskim

Notariusze zajmują się również prowadzeniem spraw spadkowych. Jest to rodzaj postępowania, z którym możemy udać się także do sądu, jednakże notariusz zwykle szybciej zajmuje się prowadzeniem takich spraw. Wizyta w kancelarii notarialnej to uproszczona procedura, która prowadzi do sporządzenia dokumentu w formie notarialnego poświadczenia dziedziczenia. Zawarte są tam informacje o tym, kto otrzymuje spadek i w jakich udziale. U notariusza muszą stawić się wszyscy spadkobiercy, ponieważ potrzebna jest ich zgoda na przeprowadzenie sprawy spadkowej przez kancelarię notarialną.

W przypadku nieporozumienia się stron jedynym wyjściem pozostaje droga sądowa. Należy jednak liczyć się z tym, że procesy te są długotrwałe, a ich koszt jest znacznie większy niż opłata pobierana przez notariusza.