Kancelaria notarialna w ramach realizowanych usług jest przede wszystkim w stanie sporządzić różnego rodzaju akty notarialne. Są one w wielu sytuacjach niezbędne, a ich poprawne sformułowanie ma ogromne znaczenie dla właściwego rozwiązania danej sprawy i zabezpieczenia interesów. U notariusza można też spisać testament, protokół czy przechować dokumenty lub pieniądze. Jakie jeszcze czynności dokonywane są w kancelariach notarialnych?

Akty notarialne i nie tylko

Najważniejszym punktem działalności notariusza są sporządzane przez niego akty notarialne. Zaliczają się do nich m.in. umowy zbycia nieruchomości, które związane są nie tylko z jej sprzedażą, ale także zamianą czy darowizną. Aktem notarialnym jest też umowa spółek czy umowy majątkowe małżeńskie, które spisywane są między partnerami w celu określenia innego ustroju małżeńskiego niż ustawowy. Warto wiedzieć, że tego typu akt sporządzony nie musi być wyłącznie po zawarciu małżeństwa, ale też przed prawnym zatwierdzeniem związku dwojga osób. Kancelaria notarialna Sylwii Hajniak z Piotrkowas Trybunalskiego sporządza wszelkiego rodzaju akty notarialne, w tym także pełnomocnictwa. Notariusz w Piotrkowie Trybunalskim opracowuje również akty poświadczenia dziedziczenia, a do czynności przez niego dokonywanych zalicza się spisywanie testamentu i jego późniejsze otwarcie wraz z ogłoszeniem w obecności osób zainteresowanych. To właśnie w ramach świadczonych usług notarialnych regulowane są też inne sprawy związane ze spadkiem, takie jak np. oświadczenia o jego przyjęciu bądź odrzuceniu. Czym jeszcze jest w stanie zająć się notariusz w zakresie dokonywanych czynności?

Zabezpieczenie interesów

W kancelarii notarialnej w Piotrkowie Trybunalskim sporządzić można poświadczenia, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla ważności czynności prawnych. W wielu przypadkach konieczne jest złożenie podpisu poświadczonego notarialnie, co oznacza niezbędną wizytę w kancelarii. W ramach dokonywanych czynności notariusz zajmie się także doręczaniem oświadczeń, może też spisać protokoły czy przyjąć na przechowanie dokumenty, pieniądze bądź papiery wartościowe. Depozyt notarialny jest coraz częściej stosowaną formą zabezpieczenia transakcji między kontrahentami. Rozwiązanie to jest korzystne dla obu stron – zarówno kupującego, jak i sprzedającego. Do czynności dokonywanych przez notariusza zalicza się również sporządzanie różnego rodzaju wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów. Na żądanie stron notariusz jest w stanie wykonać projekty aktów czy oświadczeń, a także szeregu innych dokumentów. W wielu sytuacjach usługi notarialne są zatem niezbędne – warto wybrać kancelarię, która świadczy je rzetelnie i w pełni profesjonalnie, stosując się do obowiązujących przepisów prawa.