Autor: NotariuszPiotrkow

Cechy dobrej kancelarii notarialnej w Piotrkowie Trybunalskim

W dobrej kancelarii notarialnej w Piotrkowie Trybunalskim pracują doświadczeni notariusze, którym bez obaw można zaufać. Osoby, które nigdy nie korzystały z pomocy kancelarii notarialnej w Piotrkowie Trybunalskim, mają nieco utrudnione zadanie, ponieważ ciężko im stwierdzić, jakie cechy świadczą o tym, że usługi danej kancelarii są najwyższej jakości. Jak więc stwierdzić, czy kancelaria notarialna w Piotrkowie Trybunalskim jest dobra?   W wielu przypadkach pomoc notariusza jest niezbędna, a nawet konieczna. Chcąc bezproblemowo załatwić część formalną związaną ze sprzedażą bądź zakupem nieruchomości lub sporządzeniem testamentu, musimy udać się do biura notarialnego, gdyż tylko notariusz jest w stanie odpowiednio przeprowadzić cały proces zgodnie z panującym prawem. Czym zajmuje się notariusz w Piotrkowie Trybunalskim? Na początku warto odpowiedzieć na pytanie kim jest notariusz i co należy o nim wiedzieć. Notariusz to osoba zaufania publicznego, którą obowiązuje zachowanie tajemnicy zawodowej. Dobry notariusz powinien spełniać określone wymogi, odznaczać się uczciwością i honorem. Do zakresu jego obowiązków należy przede wszystkim sporządzanie aktów notarialnych, poświadczeń i dziedziczenia czy protestów weksli i czeków.  Istotne jest, aby notariusz stale czuwał nad zabezpieczeniem praw Klientów, a także sprawdzał, czy wszystkie czynności przebiegają zgodnie z prawem. Opinia kancelarii notarialnej bazuje na jakości usług świadczonych przez notariuszy, bowiem oni nadają dobry lub zły blask danego biura notarialnego. Warto podkreślić kolejne raz, iż dobra kancelaria notarialna to synonim doświadczonych notariuszy, rzetelnie wykonujących swoje obowiązki. Przykładem jest Kancelaria Notarialna Sylwia Hajniak z siedzibą w centrum Piotrkowa Trybunalskiego. Cechy dobrego notariusza, a tym samym dobrej...

Read More

Co załatwimy u notariusza w Piotrkowie Trybunalskim?

Notariusz to osoba, która skończyła studia prawnicze i wyspecjalizowała się w sporządzaniu aktów notarialnych. Z pomocy notariusza w Piotrkowie Trybunalskim zwykle korzystamy w określonych sytuacjach. Sprawy, którymi zajmuje się ta osoba, obejmują aspekty prawne. Do notariusza udamy się między innymi w celu spisania testamentu, czy intercyzy. Poza tym jego pomoc może być przydatna w celu podpisania umowy sprzedaży nieruchomości oraz w sprawach spadkowych. Czym dokładnie zajmuje się notariusz w Piotrkowie Trybunalskim? Umowa kupna i sprzedaży nieruchomości Chcąc kupić lub sprzedać dom, działkę, mieszkanie lub inną nieruchomość konieczne jest podpisanie umowy w formie aktu notarialnego. Tę czynność możemy zrobić jedynie u notariusza. Podpisanie umowy kupna nieruchomości u notariusza jest ostatnim elementem transakcji. W świetle obowiązującego prawa w naszym kraju osobą odpowiedzialną za sporządzenie takiej umowy w formie aktu notarialnego jest notariusz. Poza tą umową w kancelarii notarialnej możemy podpisać umowę warunkową. Najczęściej sporządzana jest ona w przypadku, gdy np. nieruchomość znajduje się w strefie rewitalizacji. Zarówno umowę sprzedaży nieruchomości, jak i umowę warunkową sporządzi Sylwia Hajniak Notariusz. Przed sporządzeniem i podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości, mamy możliwość podpisania umowy przedwstępnej. Jej podpisanie również ma miejsce w kancelarii notarialnej. Umowa przedwstępna gwarantuje realizacje jej postanowień, a w przypadku niewywiązania się którejś strony z warunków zawartych w umowie, sprzedający lub kupujący może dochodzić swoich praw przed sądem. Spisywanie intercyzy Inny dokument, który sporządzany jest przez notariusza to intercyza. Ten akt notarialny to nic innego...

Read More

Jakich dokładnie czynności dokonuje notariusz w Piotrkowie Trybunalskim?

Kancelaria notarialna w ramach realizowanych usług jest przede wszystkim w stanie sporządzić różnego rodzaju akty notarialne. Są one w wielu sytuacjach niezbędne, a ich poprawne sformułowanie ma ogromne znaczenie dla właściwego rozwiązania danej sprawy i zabezpieczenia interesów. U notariusza można też spisać testament, protokół czy przechować dokumenty lub pieniądze. Jakie jeszcze czynności dokonywane są w kancelariach notarialnych? Akty notarialne i nie tylko Najważniejszym punktem działalności notariusza są sporządzane przez niego akty notarialne. Zaliczają się do nich m.in. umowy zbycia nieruchomości, które związane są nie tylko z jej sprzedażą, ale także zamianą czy darowizną. Aktem notarialnym jest też umowa spółek czy umowy majątkowe małżeńskie, które spisywane są między partnerami w celu określenia innego ustroju małżeńskiego niż ustawowy. Warto wiedzieć, że tego typu akt sporządzony nie musi być wyłącznie po zawarciu małżeństwa, ale też przed prawnym zatwierdzeniem związku dwojga osób. Kancelaria notarialna Sylwii Hajniak z Piotrkowas Trybunalskiego sporządza wszelkiego rodzaju akty notarialne, w tym także pełnomocnictwa. Notariusz w Piotrkowie Trybunalskim opracowuje również akty poświadczenia dziedziczenia, a do czynności przez niego dokonywanych zalicza się spisywanie testamentu i jego późniejsze otwarcie wraz z ogłoszeniem w obecności osób zainteresowanych. To właśnie w ramach świadczonych usług notarialnych regulowane są też inne sprawy związane ze spadkiem, takie jak np. oświadczenia o jego przyjęciu bądź odrzuceniu. Czym jeszcze jest w stanie zająć się notariusz w zakresie dokonywanych czynności? Zabezpieczenie interesów W kancelarii notarialnej w Piotrkowie Trybunalskim sporządzić można...

Read More

Czym zajmuje się notariusz w Piotrkowie Trybunalskim?

Czasem w życiu wielu z nas przychodzi taki moment, w którym trzeba skorzystać z usług notariusza. Zazwyczaj z jego pomocy korzystamy wówczas, gdy chcemy sporządzić akt notarialny. Złożenie podpisu i pieczęci notariusza na dokumentach jest bardzo ważne, ponieważ bez nich nie mają one mocy prawnej. Jednak czym jeszcze zajmuje się notariusz w Piotrkowie Trybunalskim? Usługi oferowane przez notariusza w Piotrkowie Trybunalskim Notariusz to osoba, bez której niemożliwe byłoby sporządzenie dokumentów, aby nabrały mocy prawnej. To dzięki podpisowi i pieczęci notariusza nasze dokumenty są uznawane w urzędach i sądach. U notariusza w Piotrkowie Trybunalskim możemy skorzystać z wielu usług. Jak dowiedzieliśmy się od specjalisty z tej branży Sylwia Hajniak Kancelaria notarialna, fachowi notariusze oferują przede wszystkim: sporządzanie aktów notarialnych, sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia, doręczanie oświadczeń, spisywanie protokołów, przyjmowanie na przechowywanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych, sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów. Ponadto do zadań notariusza należy sporządzanie poświadczeń takich jak np. własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z oryginalnym dokumentem, daty okazania dokumentu, a także pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu. Sporządzanie aktów notarialnych Najczęstszym zajęciem notariuszy jest sporządzanie aktów notarialnych. Dokument ten bardzo często jest wymagany w czynnościach prawnych. Jednakże niektórzy chcą sporządzić taki dokument dla własnego bezpieczeństwa. Akt notarialny jest niezbędny w przypadku, gdy: sprzedajemy lub kupujemy mieszkanie, dom, działkę, podarowujemy nieruchomość, wyłączamy małżeńską wspólność majątkową oraz ją przywracamy spisujemy testament, odwołujemy wcześniej sporządzony testament, dokonujemy działu...

Read More

Jak wybrać dobrą kancelarię notarialną w Piotrkowie Trybunalskim?

Budując dom, dokonując darowizny albo sporządzając testament niezbędna jest współpraca z notariuszem. W dzisiejszych czasach, gdy kancelarii notarialnych w Piotrkowie Trybunalskim jest całe mnóstwo, trudno wybrać tę, która będzie dobra i profesjonalna, a przy tym nie wyczyści zawartości naszego portfela. Większość z nas nie zna się na kwestiach prawnych i to może stanowić główny problem w momencie kiedy musimy podjąć decyzję do kogo chcemy się zwrócić. Czym zatem należałby się kierować dokonując wyboru?   Na co zwrócić szczególną uwagę?   Zanim zdecydujesz się na współpracę z kancelarią weź pod uwagę kilka istotnych kwestii. Po pierwsze opinie. Popytaj wśród znajomych, poszukaj opinii w Internecie. Dzięki temu dowiesz, która kancelaria jest godna polecenia i której  warto zaufać i z którą podjąć współpracę. Doświadczenie i kompetencje to kolejna ważna sprawa. Dowiedz się jak długo działa kancelaria i kto w niej pracuje. Profesjonalna kancelaria notarialna powinna zatrudniać doświadczonych i fachowych specjalistów od prawa notarialnego, którzy posiadają odpowiednie kompetencje oraz wiedzę poparte dyplomami ukończonych uczelni wyższych, certyfikatami i zaświadczeniami z odbytych szkoleń i konferencji. Koniecznie sprawdź w czym specjalizuje się upatrzona przez ciebie kancelaria i czy będziesz mógł zwrócić się do niej ze swoją sprawą.   W czym może nam pomóc notariusz w Piotrkowie Trybunalskim?   Notariusz jest osobą zaufania publicznego, która zajmuje się sporządzaniem i odczytywaniem wszelkiej dokumentacji notarialnej, a także trzymaniem pieczy, pod kątem prawnym, nad wykonywanymi czynnościami notarialnymi. Do notariusza możesz zgłosić się wtedy, gdy chcesz przenieść prawo własności nieruchomości czy...

Read More

LEX EST QUOD NOTAMUS

Kontakt:
ul. Słowackiego 16

97-300 Piotrków Trybunalski

tel: 695 578 725
tel: 44 616 74 79
mail: notariusz-sylwia@wp.pl

Godziny pracy:
poniedziałek: 9.00 – 17.00
wtorek: 9.00 – 17.00
środa: 10.00 – 18.00
czwartek: 9.00 – 17.00
piątek: 9.00 – 17.00

RODO

Informujemy, że w związku z prowadzoną działalnością prawniczą przetwarzamy Państwa dane osobowe w sposób zgodny z przepisami prawa mającymi zastosowanie do takiej czynności, tj. przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (znane jako RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z treścią nowej polityki prywatności, która opisuje cel i podstawę prawną przetwarzania przez nas danych osobowych, okres ich przetwarzania oraz szczegółowe informacje dotyczące Państwa uprawnień.

Kancelaria notarialna z Piotrkowa Trybunalskiego prowadzona przez Notariusz Sylwię Hajniak, oferuje czynności notarialne dla osób z Piotrkowa Trybunalskiego ,gminy Piotrków Trybunalski oraz powiatu piotrkowskiego. Nasza Kancelaria zajmuje się między innymi sporządzaniem aktów notarialnych, aktów poświadczenia dziedziczenia, czy też sporządzaniem poświadczeń notarialnych. Frazy, po których łatwo wyszukać naszą Kancelarię Notarialną w sieci: Notariusz Piotrków Trybunalski, notariusze Piotrków Trybunalski, kancelaria notarialna Piotrków Trybunalski, kancelarie notarialne Piotrków Trybunalski, czynności notarialne Piotrków Trybunalski, akt notarialny Piotrków Trybunalski, akty notarialne Piotrków Trybunalski, notariusz Moszczenica, notariusze Moszczenica, notariusz Rozprza, notariusze Rozprza.