Autor: NotariuszPiotrkow

Czym jest akt notarialny?

Wśród wielu wykonywanych przez notariuszy obowiązków, szczególne miejsce zajmuje tworzenie aktów notarialnych. Z koniecznością ich należytego przygotowania specjaliści mierzą się zdecydowanie najczęściej. Określenie samo w sobie doskonale znane jest wielu ludziom, aczkolwiek rzadko kto zdaje sobie sprawę, z czym tak naprawdę ma do czynienia. Co zatem warto wiedzieć na ten temat? Charakterystyka aktu notarialnego Akt notarialny z pewnością można uznać za dokument szczególny. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest przede wszystkim istotna z prawnego punktu widzenia treść, jaka zazwyczaj się w nim znajduje. Co do zasady akt tego typu powinien zawierać wcześniej złożone w sposób ustny oświadczenia woli, a spisane informacje muszą zostać odczytane przez notariusza. Jeżeli zainteresowani jednogłośnie stwierdzą, że treść jest całkowicie zgodna z ich oczekiwaniami, dokument zostaje podpisany zarówno przez obie strony, jak i przez notariusza. Bardzo ogólnie rzecz ujmując, akt notarialny sporządzany jest dla udokumentowania czynności prawnej lub zdarzenia prawnego, jeżeli ustawa zastrzega taką formę lub taka jest wola stron. W sytuacji, w której konkretny przepis zastrzega dla czynności prawnej formę aktu notarialnego, to pod rygorem nieważności jest to jedyny sposób na prawidłowe załatwienie formalności. Ewentualne zbagatelizowanie tego faktu niesie ze sobą poważne konsekwencje. Niewielu ludzi zdaje sobie również sprawę z tego, iż forma aktu notarialnego wymaga zachowania zasady jedności osób, miejsca i akcji. Co jeszcze warto wiedzieć? Czy zawsze w obecności notariusza? W lwiej części przypadków akty tego typu sporządzane są w obecności notariusza. Niemniej jednak, biorąc...

Read More

Notariusz Rozprza

Szukasz Notariusza w Rozprzy ? Notariusz Sylwia Hajniak oferuje swoje usługi notarialne również na terenie miasta Rozprza i gminy Rozprza. Notariusz jako osoba zaufania publicznego jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Pani Notariusz posiada swoją Kancelarię w Piotrkowie Trybunalskim lecz swoich potencjalnych Klientów obsługuje również na obszarze Rozprzy i gminy...

Read More

Notariusz Moszczenica

Szukasz Notariusza w Moszczenicy ? Kancelaria Notarialna Pani Notariusz Sylwii Hajniak swoje czynności notarialne wykonuje również na terenie Moszczenicy, jak również gminy Moszczenica. Notariusz jako osoba zaufania publicznego, po mianowaniu do pełnienia funkcji notariusza przez Ministra Sprawiedliwości, czuwa aby czynności notarialne zabezpieczały interesy Klientów kancelarii oraz innych osób, dla których czynność te mogą powodować skutki prawne. Swoją osobą i posiadaną wiedzą notariusz Sylwia Hajniak gwarantuje poprawność wykonywania czynności oraz ich zgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa. Kancelaria Notarialna Pani Sylwii Hajniak mieści się w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Słowackiego 16, gdzie Notariusz pełni usługi notarialne, a w przypadkach uzasadnionych dokonuje czynności notarialnych poza siedzibą Kancelarii na przykład w Moszczenicy lub na obszarze gminy...

Read More

Kancelaria Notarialna Piotrków Trybunalski

Szukasz Kancelarii Notarialnej w Piotrkowie Trybunalskim ? Kancelaria notarialna mieszcząca się w Piotrkowie Trybunalskim to doświadczony Notariusz Pani Sylwia Hajniak. Kancelaria specjalizuje się w profesjonalnym spisywaniu protokołów, sporządzaniu aktów notarialnych, doręczaniu oświadczeń i innych czynnościach notarialnych. Siedziba Kancelarii Notarialnej  mieści się w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Słowackiego...

Read More

Notariusz Piotrków Trybunalski

Szukasz Notariusza w Piotrkowie Trybunalskim ? Notariusz z Piotrkowa Trybunalskiego pani notariusz Sylwia Hajniak świadczy szeroką gamę usług notarialnych. Swoje czynności notarialne stosują głównie na terenie Piotrkowa Trybunalskiego, gminy Piotrków Trybunalski jak również powiatu piotrowskiego. Klientów przyjmuje po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Kancelaria Notarialna Pani notariusz Sylwii Hajniak mieści się w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Słowackiego...

Read More

LEX EST QUOD NOTAMUS

Kontakt:
ul. Słowackiego 16

97-300 Piotrków Trybunalski

tel: 695 578 725
tel: 44 616 74 79
mail: notariusz-sylwia@wp.pl

Godziny pracy:
poniedziałek: 9.00 – 17.00
wtorek: 9.00 – 17.00
środa: 10.00 – 18.00
czwartek: 9.00 – 17.00
piątek: 9.00 – 17.00

RODO

Informujemy, że w związku z prowadzoną działalnością prawniczą przetwarzamy Państwa dane osobowe w sposób zgodny z przepisami prawa mającymi zastosowanie do takiej czynności, tj. przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (znane jako RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z treścią nowej polityki prywatności, która opisuje cel i podstawę prawną przetwarzania przez nas danych osobowych, okres ich przetwarzania oraz szczegółowe informacje dotyczące Państwa uprawnień.

Kancelaria notarialna z Piotrkowa Trybunalskiego prowadzona przez Notariusz Sylwię Hajniak, oferuje czynności notarialne dla osób z Piotrkowa Trybunalskiego ,gminy Piotrków Trybunalski oraz powiatu piotrkowskiego. Nasza Kancelaria zajmuje się między innymi sporządzaniem aktów notarialnych, aktów poświadczenia dziedziczenia, czy też sporządzaniem poświadczeń notarialnych. Frazy, po których łatwo wyszukać naszą Kancelarię Notarialną w sieci: Notariusz Piotrków Trybunalski, notariusze Piotrków Trybunalski, kancelaria notarialna Piotrków Trybunalski, kancelarie notarialne Piotrków Trybunalski, czynności notarialne Piotrków Trybunalski, akt notarialny Piotrków Trybunalski, akty notarialne Piotrków Trybunalski, notariusz Moszczenica, notariusze Moszczenica, notariusz Rozprza, notariusze Rozprza.