Notariusz Rozprza Sylwia Hajniak.

Szukasz Notariusza w Rozprzy ?

Notariusz Sylwia Hajniak oferuje swoje usługi notarialne również na terenie miasta Rozprza i gminy RozprzaNotariusz jako osoba zaufania publicznego jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Pani Notariusz posiada swoją Kancelarię w Piotrkowie Trybunalskim lecz swoich potencjalnych Klientów obsługuje również na obszarze Rozprzy i gminy Rozprza.