Współwłasność nieruchomości to częsta sytuacja, w której kilka osób posiada prawa do jednego mienia. Może to być wynik dziedziczenia, małżeństwa, czy wspólnego zakupu. Choć współwłasność oferuje pewne korzyści, z czasem może stać się źródłem konfliktów. Dlatego wiele osób decyduje się na zniesienie współwłasności. W Kancelarii Notarialnej Sylwii Hajniak w Piotrkowie Trybunalskim specjalizujemy się w obsłudze tego procesu, gwarantując jasność i bezpieczeństwo prawne dla wszystkich stron.

Zniesienie Współwłasności: Kluczowe Kwestie

Rozwiązanie przez Umowę Notarialną: Pierwszym krokiem jest zawarcie umowy notarialnej, która dokładnie określi sposób podziału nieruchomości między byłych współwłaścicieli. Notariusz, pełniący rolę niezależnego arbitra, zapewnia, że wszystkie strony są sprawiedliwie traktowane, a umowa odpowiada aktualnym przepisom prawa.

Podział Nieruchomości: Strony muszą osiągnąć porozumienie, jak nieruchomość zostanie podzielona. Może to obejmować sprzedaż i podział dochodów, przekształcenie współwłasności w odrębne własności, czy fizyczny podział mienia. Kluczowe jest, by podział był sprawiedliwy i odzwierciedlał udziały poszczególnych współwłaścicieli.

Aspekty Podatkowe: Proces zniesienia współwłasności może wiązać się z obowiązkiem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) lub podatku dochodowego. Nasi eksperci są gotowi doradzić w kwestiach podatkowych, by uniknąć niespodzianek i dodatkowych kosztów.

Zabezpieczenie Interesów Stron: Ważne jest, aby umowa notarialna zawierała klauzule zabezpieczające interesy wszystkich stron, takie jak postanowienia dotyczące ewentualnych roszczeń. To kluczowe dla zachowania dobrych relacji i ochrony praw każdego z byłych współwłaścicieli.

Dlaczego Warto Wybrać Kancelarię Notarialną Sylwii Hajniak?

Zniesienie współwłasności wymaga nie tylko znajomości przepisów prawa, ale również wrażliwości na potrzeby i oczekiwania wszystkich stron. W Kancelarii Notarialnej Sylwii Hajniak łączymy profesjonalizm z indywidualnym podejściem, zapewniając, że każda transakcja jest przeprowadzana sprawnie, z należytą starannością i zgodnie z prawem.

Zapraszamy do kontaktu i umówienia się na spotkanie w naszej kancelarii w Piotrkowie Trybunalskim. Nasz zespół specjalistów jest gotowy udzielić wsparcia na każdym etapie procesu zniesienia współwłasności, od pierwszej konsultacji po finalizację umowy. Z nami możesz być pewien, że Twoje prawa są zabezpieczone, a proces przebiegnie bez zbędnych komplikacji.